I am Loader!

Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2 (Zmena 2)

Facebook Instagram Od 1.7.2019 “potichu” vstúpila do platnosti revízia tepelno-technickej normy (označenie STN 73 0540-2+Z1+Z2). Prečo sa vlastne menila? Čo som to sledoval, tak odborná verejnosť sa tou normou začala intenzívnejšie zaoberať v momente, keď Ministerstvo výstavby vyhlásilo dotácie na rodinné dom s takmer nulovou spotrebou energie. A projektanti a ľudia, Read more…