I am Loader!

Drevovláknité izolácie

Spracovanie

Z hľadiska výroby rozlišujeme dva procesy. Pri tzv. mokrom spôsobe sa drevná štiepka z mäkkého ihličnatého dreva rozvlákňuje a doslova varí. Následná masa vody a drevných vlákien sa odvodňuje, lisuje na požadovanú objemovú hmotnosť (od 160 kg/m3 ) a následne suší pri vysokej teplote. Ako spojivo je aktivovaná drevu vlastná látka lignín a hemicelulóza.

Druhý, tzv. suchý proces umožňuje výrobu izolácií s podstatne menšou objemovou hmotnosťou (od 60 kg/m3). Súdržnosť materiálu tvoria syntetické spojivá, ktoré sú šetrné k zdraviu človeka ako aj k životnému prostrediu.

Ako prídavná látka sa môže použiť parafín, ktorý zabezpečí hydrofóbnosť dosiek,  napr. pri fasádnych a nadkrokvových systémoch. Obidva procesy
výroby sú maximálne ekologické  
a vykazujú pozitívnu bilanciu CO2

Charakteristika materiálu

vyšší fázový teplotný posun

Fázový posun teplotného kmitu vyjadruje čas (v hodinách), za ktorý sa zmena teploty na vonkajšom povrchu konštrukcie prejaví na strane interiéru. Ide o vlastnosť materiálu, ktorá výraznou mierou ovplyvňuje prehrievanie konštrukcií v horúcom letnom období roka. Čím je hodnota fázového posunu vyššia, tým neskôr sa začne prejavovať prehriatie v interiéri budovy.

ekologický materiál s dlhou životnosťou

Keďže vstupnou surovinou pri
výrobe je drevo, ide o ekolologický materiál.

Vzhľadom na to, že tieto materiály
neobsahujú žiadne zdraviu škodlivé
látky, je možné ich bezpečne recyklovať.

požiarna odolnosť konštrukcií

Izolačné materiály sú pri výrobe priebežne ošetrované prírodnou protipožiarnou prísadou – fosforečnanom amónnym /minerálny druh soli, ktorý nájdeme aj v potravinách/

V prípade požiaru zabraňuje jeho rýchlemu šíreniu a prehoreniu samotného izolačné materiálu zuhoľnatená vrstva. Počas horenia sa uvoľňuje do ovzdušia minimálne množstvo jedovatých plynov oproti iným používaným materiálom.

optimálne tepelno-izolačné vlastnosti

Minimalizujú tepelné úniky cez stavebné konštrukcie, čo v zimných mesiacoch výrazne prispieva k poklesu nákladov na vykurovanie. Umožňujú dosiahnuť tepelnú stabilitu objektov aj v letných mesiacoch, chránia ich pred prehrievaním, a to prirodzeným spôsobom bez použitia ventilátorov
a klimatizačných jednotiek.

výborné zvukovo-izolačné vlastnosti

Drevovláknité izolácie majú vyššiu
hustotu, a preto ich možno
použiť aj na efektívne zníženie
nežiaduceho hluku, ktorý sa šíri cez zvislú alebo vodorovnú konštrukciu.

vysoká difuzivita (paropriepustnosť)

 Nízky faktor difúzneho odporu zabraňuje kondenzovaniu vodných pár v konštrukcii. To pozitívne vplýva na kvalitu vnútornej mikroklímy a súčasne umožňuje stenám
a strešnému plášťu dýchať.

Oblasť použitia

DREVOSTAVBY
MUROVANÉ KONŠTRUKCIE

fasádne systémy
nadkrokvové systémy
hlavné výplňové izolácie do striech obvodových stien,
   stropov aj priečok
fúkané izolácie
podlahové systémy, kročajové dosky
dosky pod hlinené omietky

Úspora energií = finacií

S drevovláknitou izoláciou nezvyšujeme len hodnotu nášho domu,
ale výrazne nám šetrí spotrebu energie. Preto je tento materiál
vhodný nielen pre novostavby, ale aj na rekonštrukcie.

Príklady výpočtov dokazujú, že pri rekonštrukcii s použitím drevovláknitej izolačnej dosky je možná až 80 % úspora energií.

Produkty

V rámci Slovenska sú v ponuke ucelené konštrukčné skladby, ktorých najdôležitejšie vlastnosti posúdil aj slovenský technický a stavebný skúšobný ústav. Sú to ucelené skladby stien, striech a stropov pre nízkoenergetické
a pasívne stavby.

Drevovláknité izolačné dosky

Drevovláknité dosky sú ekologické, difúzne otvorené, môžu sa priamo omietať a umožňujú výlučne suchú montáž vo všetkých materiálových systémoch (drevostavba aj klasická výstavba) bez použitia lepidiel a tmelov.

Podľa rôznej objemovej hmotnosti (od 110 kg/m3) a funkcie sa drevovláknité dosky používajú na zateplenie fasád (pod omietky, ako aj prevetrávané systémy, ďalej ako nadkrokvové systémy, ako podlahové dosky, ako nosiče hlinených omietok a iné.

Profily hrán niektorých panelov sa vyhotovujú vo výhodnom pero-drážkovom prevedení. Tepelná vodivosť λ = 0,037 – 0,048 W/(m.K)

VIAC…

20170927_092854
výplňová drevovláknitá izolácia (2)

Drevovláknité flexibilné izolácie

S nízkou tepelnou vodivosťou a vysokou objemovou hmotnosťou (až 60 kg/m3) zabezpečujú dokonalú izoláciu strešných konštrukcií, obvodových stien drevostavieb, stropov a priečok.

V konštrukciách zabezpečujú maximálnu tvarovú stálosť vďaka vysokej objemovej hmotnosti a upínaciemu efektu. Vláknitá štruktúra zabezpečuje tiež vysokú zvuko-izolačnú schopnosť. Tepelná vodivosť λ = 0,036 W/(m.K)

VIAC…

Fúkaná drevovláknitá izolácia

Drevené vlákno sa skladá z čistých voľných drevných vlákien. Každé z týchto vlákien má všetky prednosti prírodného dreva: trvanlivosť, stabilitu a veľmi dobré tepelno – izolačné vlastnosti. Vyrába sa suchým spôsobom výroby
z mäkkého ihličnatého dreva, prevažne borovice. Tepelná vodivosť λ = 0,038 W/(m.K) Izolácia má až 3-krát vyššiu schopnosť akumulácie tepla oproti bežným izolačným materiálom. Tým veľmi dobre zabraňuje prestupu tepla 
i chladu plášťom do budovy. Takto dochádza k efektu príjemného chladu 
v najteplejších dňoch a tepla v mrazivom zimnom období.

Fúkaná izolácia sa aplikuje špeciálnym strojným zariadením kde sa pod tlakom vháňa cez prepravné trubice priamo do konštrukčných dutín (krokvy, stenové trámy, stropy a pod…).

VIAC…

IMG-20190730-WA0016

Použitie

Veľmi vhodná je tzv. voľná aplikácia do väzníkových krovov, kde dokonale zaizoluje, zafúka členitý priestor. Je tiež určená na zateplenie starých trámových stropov. Fúkaná izolácia tvorí rýchlu a precíznu aplikáciu.

izolovanie novostavieb aj rekonštrukcií starých objektov
izoláciu všetkých dutín stavebných konštrukcií
vhodné pre prefabrikované strešné a stenové dielce
ideálne pre sanáciu striech, stropov, stien aj podláh

Odoberajte náš newsletter

Zadaním e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním newsletterov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

KONTAKT

TEPORE s.r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
Slovenská republika

info@tepore.sk
www.tepore.sk

Kancelária BA – 0918 470 643
Kancelária BB – 0915 987 019
Kancelária TT – 0911 353 353
Kancelária PO – 0919 277 678
Zastúpenie BA kraj – 0917 315 713
Zastúpenie TN, NR, ZA kraj – 0917 521 217

GDPR

 

 

Potrebujete 

poradiť?