I am Loader!
stn730540

Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2 (Zmena 2)

Od 1.7.2019 “potichu” vstúpila do platnosti revízia tepelno-technickej normy (označenie STN 73 0540-2+Z1+Z2). Prečo sa vlastne menila? Čo som to sledoval, tak odborná verejnosť sa tou normou začala intenzívnejšie zaoberať v momente, keď Ministerstvo výstavby vyhlásilo dotácie na rodinné dom s takmer nulovou spotrebou energie. A projektanti a ľudia, čo robili certifikáty prišli očividne na to, že normy sú divoko nastavené a zatlačili na ministerstvo výstavby, aby sa s tým niečo spravilo…
Podľa nás v ateliéri problematické bolo to, že táto norma vznikla skôr, ako prišla do platnosti Vyhláška 324/2016 o energetickej hospodárnosti budov (zjednodušene laicky “energetická certifikácia”). A tá legislatíva nebola zosúladená a vzájomne “sa bili”.

A ľudia, čo chceli žiadať dotácie postupne tiež prišli na to, že vlastne nemajú šancu splniť nastavené kritéria, hoci ich domy mali vydaný certifikát A0 – čiže dom s takmer nulovou spotrebou energie.

Takže čo sa zmenilo?

Vybral som iba veci pre rodinné domy. Kto si chce pozrieť celú normu a všetky podrobnosti, buď si ju vyžiadajte na pozretie u svojho projektanta, ak ju už má, alebo si ju musíte kúpiť tu.


Porovnanie požiadaviek na obvodové konštrukcie stavby:

Čo je zásadná zmena? V do júla 2019 platnej norme sme mali od 1.1.2021 definované hodnoty konštrukcií ako “normalizované – čiže záväzné”. V revízii sa to zmenilo na “odporúčané”.

Zjednodušene povedané, ostáva v platnosti pre konštrukcie stav, ktorý už platí od 1.1.2016 a rok 2021 na tom nič nezmení. Iba ak dobrovoľne chcete, alebo ak zvolíte takú technológiu v dome, že to ovplyvní celkový výsledok certifikátu (napríklad menej energeticky efektívne technológie.) To už musí zhodnotiť projektant.

Na tabuľkách nižšie si pozrite presné porovnanie:


STN 73 0540-2 platná od august 2016 do 1.7.2019 (už neplatná)


STN 73 0540-2 platná od 1.7.2019


Porovnanie požiadaviek na okná a dvere (otvorové konštrukcie):

Čo je zásadná zmena pri oknách a dverách? V do júla 2019 platnej norme sme mali od 1.1.2021 definované hodnoty takých okien, ktoré na trhu neexistovali ! Ak aj existovali, o čom ja neviem, tak cena za ne bude šialená. Super, že? Jednoducho by ste sa mohli aj poskladať, ale nezohnali by ste pravdepodobne také okná 🙂
Revízia toto upravuje a menia sa niektoré požadované hodnoty.

A rovnako ako pri konštrukciách platí aj tu, že to čo bolo ako “normalizované – čiže záväzné” sa v revízii po roku 2021 zmenilo na “odporúčané”. Čiže platí to isté čo pri konštrukciách. Ak chcete lepšie okná, je to vaša vec, alebo ak zvolíte takú technológiu v dome, že to ovplyvní celkový výsledok certifikátu (napríklad menej energeticky efektívne technológie.) budete musieť dať okná lepšie. To už musí zhodnotiť projektant.

Na tabuľkách nižšie si pozrite presné porovnanie:


STN 73 0540-2 platná od august 2016 do 1.7.2019 (už neplatná)


STN 73 0540-2 platná od 1.7.2019


Preukázanie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy:

Z tohoto sme mali hlavu v smútku s kolegami asi pol roka… Lebo pri malých domoch splniť požiadavky v doterajšej norme bolo prakticky nereálne. Alebo ak aj bolo, vychádzalo nám pri prepočtoch to, že ľudia, čo budú chcieť malé domy majú jednoducho smolu, ak chcú mať legislatívne všetko v poriadku. Proste tieto parametre boli zle nastavené a už sme si v ateliéri robili srandu, že sa niekto rozhodol, že rodinné domy týmto idú postupne zakázať stavať.

Problém ale asi bol skôr v tomto: Nám v ateliéri to pripadalo tak, že keď sa tvorila norma, tak sa jednoducho povedalo:
– Od 2016 všetky parametre dáme “deleno 2”
– A po 2021 to zase dáme “deleno 2”.

A nikto si asi nedal tú námahu prepočítať na reálnych stavbách, či je to vôbec prakticky realizovateľné. Hlavne pri rodinných domoch často vychádzali šialené rozpory. Nebol problém s pomocou správnej kombinácie konštrukcií a technológií navrhnúť dom v kategórii A0 s výbornou spotrebou energií, ale zároveň taký dom nesplnil hlavné požiadavky normy STN 73 0540-2 z tabuľky nižšie. Vcelku absurdná situácia. Netvrdím, že by to bolo nereálne navrhnúť a postaviť, ale ekonomická stránka hlavne pri malých domoch už bola fakt divoká.

A rovnako ako pri tabuľkách vyššie platí aj tu, že to čo bolo ako “normalizované – čiže záväzné” sa v revízii po roku 2021 zmenilo na “odporúčané”.

Na tabuľkách nižšie si pozrite presné porovnanie:


STN 73 0540-2 platná od august 2016 do 1.7.2019 (už neplatná)


STN 73 0540-2 platná od 1.7.2019


Stručné zhodnotenie

Celkom som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať ďalej, lebo takýmto spôsobom tvorby legislatívy v tom majú všetci zainteresovaní vcelku chaos. Marketing a média následne ľudom robia stres, že po 2021 budú domy brutálne predražené… Pri projektoch, ktoré často bežia niekoľko rokov a počas nich sa zmenia zásadné požiadavky zopár krát je fakt “radosť” projektovať.

Zatiaľ podľa všetkého ostáva v platnosti Vyhláška 324/2016 o energetickej hospodárnosti budov v stave, akom bola, čiže požiadavky na dosiahnutie energetického certifikátu A0 od 1.1.2021 sú stále platné.


Teda platí:

Stavba, ktorej žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná po 1.1.2021 musí splniť energetický certifikát A0.

Ak ešte nemáte stavebné povolenie a dostanete ho do 31.12.2020, dom musí splniť energetický certifikát A1, aj keby bol kolaudovaný trebárs v roku 2025. A0 je v tomto prípade dobrovoľný a preto je na neho aktuálne dotácia.

Ospravedlnenie: Tie formulácie som síce po sebe v mailoch opravoval, ale aj tak sa asi v noci neoplatí písať, lebo ani opravný mail nebol korektný.  Správna formulácia je teda táto hore vyššie červenou.


Nenašiel som žiadnu jej zmenu alebo náhradu. Akurát je teraz väčšia “voľnosť” po tejto revízii STN 73 0540-2, ako sa parametre Domu s takmer nulovou spotrebou energie dajú dosiahnuť.

Ak máte niekto náhodou iné info, dajte do komentára 🙂

Share this post

Odoberajte náš newsletter

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Nájdete nás na 

socialných sietiach

KONTAKT:

xxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Potrebujete 

poradiť?