I am Loader!

Konopné izolácie

Spracovanie

Konopná izolácia sa vyrába z rýchlorastúcej jednoročnej rastliny z konopy siatej. Je málo náchylná na napadnutie škodcamia a pri jej kultivácii sa nepoužívajú žiadne pesticídy. Rastlina konopy významne prispieva k zlepšeniu kvality pôdy a môže byť pestovaná aj na málo úrodných pôdach alebo v oblastiach, kde platí ochrana vôd. Konopa siata pri svojom raste pohltí 2 krát viac CO2 ako strom a tým prispieva k zníženiu emisií CO2.

Konopné izolácie môžu byť vyrobené z konopných vlákien, ako aj z voľne sypanej konopy, ktorá sa nazýva konopné pazderie. Pazderie vzniká oddelením vlákna od konopnej stonky, drevnatej časti konope. Izolácie z konopného vlákna či pazderia sa využívajú pri rôznych častiach stavby.

Charakteristika materiálu

výborná akumulačná schopnosť

Konopná izolácia ma skoro dvojnásobnú akumulačnú schopnosť
ako iné používané materiály. Dokáže
výborne akumulovať teplo
vzniknuté pri vykurovaní a potom ho postupne uvoľňovať do interiéru. Efektívne tým ovplyvňuje tepelnú pohodu v interiéri

regulácia a absorpcia vlhkosti

Pri boji s vlhkosťou ide o jedinečnú surovinu, pretože izolácia z konopy dokáže bez problémov zvládať aj 20 % objemovú vlhkosť, a pritom nestráca svoje tepelno-izolačné vlastnosti.

ekologický materiál
s dlhou životnosťou

Vzhľadom na to, že tieto materiály
neobsahujú žiadne zdraviu škodlivé látky, je možno ich bezpečne kompostovať.

Izolácie z konope tak majú veľmi
dobrú odolnosť, tvarovú stálosť
a vysokú životnosť.

optimálne tepelno-izolačné vlastnosti

Minimalizuje tepelné úniky cez stavebné konštrukcie, čo v zimných mesiacoch výrazne prispieva k poklesu nákladov na vykurovanie. Umožňuje dosiahnuť tepelnú stabilitu objektov aj v letných mesiacoch, chráni ich pred prehrievaním, a to prirodzeným spôsobom bez použitia ventilátorov
a klimatizačných jednotiek.

výborné zvukovo-izolačné vlastnosti

Materiál s vysokou zvukovou pohltivostou je ho možno použiť aj na efektívne zníženie šírenia nežiaduceho hluku.

vysoká difuzivita (paropriepustnosť)

Nízky faktor difúzneho odporu zabraňuje kondenzovaniu vodných pár
v konštrukcii. To pozitívne vplýva
na kvalitu vnútornej mikroklímy. 

Faktor difúzneho odporu konopnej izolácie je µ = 1. Pre porovnanie: polystyrénová izolácia má faktor difúzneho odporu µ = 20 až 100.

Oblasť použitia

DREVOSTAVBY
MUROVANÉ KONŠTRUKCIE

fasádne systémy
hlavné výplňové izolácie do striech
  obvodových stien, stropov aj priečok
kročajové dosky 
špeciálne akustické profily do SDK stropov

Likvidácia

Bezpečné spaľovanie a v menších množstvách
aj kompostovanie.

Flexibilné konopné rohože

S nízkou tepelnou vodivosťou a objemovou hmotnosťou (cca 30-35 kg/m3) zabezpečujú dokonalú izoláciu strešných konštrukcií, obvodových stien drevostavieb, stropov a priečok.

Vláknitá štruktúra zabezpečuje tiež vysokú zvukovo-izolačnú schopnosť.
Tepelná vodivosť λ = 0,040 W/(m.K).

VIAC…

Konope-Flex
38.678.533

Konopné izolačné panely

Fasádne izolačné panely vhodné pre murované stavby aj drevené konštrukcie. Vhodné pre difúzne otvorené omietkové systémy.

Objemová hmotnosť (cca 100 kg/m3)

Tepelná vodivosť λ = 0,043 W/(m.K).

VIAC…

Konopné pazderie a konopná vlna

Pazderie sa používa ako tepelný a zvukový izolant, ktorý prirodzene reguluje vlhkosť. Môže sa použiť aj ako fúkaná izolácia a často sa využíva aj vkombinácií s vápnom na výrobu konopného betónu, alebo konopných tvárnic.

Konopné vlákno (vlna) je vhodná na vyplnenie rôznych dutín a štrbín, napr.
v zrubových konštrukciách, kde vytvára tepelnú a zvukovú izoláciou.

VIAC…

konope_panel

Hlavný sortiment

konopná flex izolácia cca 60 kg/m3
konopno-jutová flex izolácia (cca 50 % konope a 40 % juta) – cca 35-40 kg/m3
systémové konopné panely a dosky pod omietkové systémy
konopná doska na ostenia
systémové dosky do akustických stropov

Odoberajte náš newsletter

Zadaním e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním newsletterov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

KONTAKT

TEPORE s.r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
Slovenská republika

info@tepore.sk
www.tepore.sk

Kancelária BA – 0918 470 643
Kancelária BB – 0915 987 019
Kancelária TT – 0911 353 353
Kancelária PO – 0919 277 678
Zastúpenie BA kraj – 0917 315 713
Zastúpenie TN, NR, ZA kraj – 0917 521 217

GDPR

 

 

Potrebujete 

poradiť?