I am Loader!

Slamený systém

Ekopanel

Je lisovaný pri vysokých hodnotách teploty a tlaku z obilnej slamy bez použitia spojív, polepený recyklovanou lepenkou.

Ekopanel je 100 % prírodný, plne recyklovateľný, pevný a difúzne otvorený stavebný materiál, vhodný na trvalé zabudovanie do stavieb.

VIAC…

Výhody Ekopanelu

výborné tepelno – izolačné vlastnosti zaisťujú nízke prevádzkové náklady

výborné zvukovo-izolačné vlastnosti

difúzne otvorený materiál

výborná akumulačná schopnosť

rýchla a ľahká montáž

ekologický materiál
s dlhou životnosťou

Zdravé a moderné bývanie

Dôležitou požiadavkou dnešného moderného bývania je použitie prírodných materiálov, ktoré tvoria zdravé prostredie pre jeho užívateľov a zároveň sú šetrné k životnému prostrediu.

Difúzna otvorenosť stavebného materiálu, tzv. plynulý prechod vodných pár konštrukciou, prirodzene upravuje vlhkosť vzduchu v interiéri a v kombinácii s klasickým vetraním okien zabraňuje tvorbe nežiaducich plesní vo vnútri objektu. Tieto vlastnosti priaznivo ovplyvňujú mikroklímu pre obyvateľov nízkoenergetických a pasívnych domov.

Nízke investičné a prevádzkové náklady

Rastúci záujem o nízkoenergetické, pasívne a nulové domy sa dá pripísať práve ich nízkym prevádzkovým nákladom. Vďaka nášmu univerzálnemu stavebnému materiálu – ekopanelu, je sama výstavba ekonomicky zaujímavá, a to kvôli cene materiálu, ale aj pre zjednodušené a zrýchlené montážne práce.

Široké spektrum využitia

Ekopanel je vhodný pre novostavby, rekonštrukcie,  prístavby a podkrovné byty. Tento univerzálny panelový systém možno použiť na stavbu samostatných priečok, podhľadov, vnútorného a vonkajšieho  opláštenia stien. Ekopanel je možné použiť i v skladbe do podlahy proti vzduchovej nepriezvučnosti alebo ako horný záklop krokiev v kombinácii s ďalším zateplením strechy. Vďaka panelovému systému je zaručená vysoká rýchlosť výstavby drevostavieb, ľahké spájanie dosiek a zachovanie presnosti a kvality vykonania stavebných prác.

Systémové riešenia s použitím Ekonapelov

Systém Ekonapel je vhodný na realizáciu všetkých typov drevostavieb (nízkoenergetické, pasívne, nulové a aktívne domy). Jednotlivé systémové riešenia Ekopanelu musia byť správne zvolené pre daný typ drevostavby. Je treba dbať predovšetkým na kompletný návrh stavby, ktorý musí byť jednotný tak, aby bola zaistená úplná funkčnosť a požadovaná kvalita.

Systémové riešenie priečok

Vďaka vysokej mechanickej odolnosti a pevnosti slamenej dosky nie je nutné vybudovať nosnú konštrukciu priečky, pokiaľ nebude požiadavka na prenos zaťaženia z ďalších konštrukcií. Jednotlivé dosky Ekopanelu je vhodné objednať na potrebnú dĺžku (výšku) priečky. Je dôležité, aby ekopanely neboli po výške napájané a naopak, aby ste ich nemuseli na stavbe krátiť o nejaké centimetre. Vďaka tomu je zaistená vysoká rýchlosť suchej výstavby, minimálne krátenie materiálu, vrátane ľahkého spájania vrutmi. Navrhované konštrukcie obytných a rekreačných stavieb musia spĺňať platné normové požadavky.

Podhľady a šikminy

Systém Ekopanel je vhodný na vnútorné opláštenie vodorovných 
a šikmých konštrukcií, teda na vytvorenie vnútorných podhľadov. V kombinácii s tepelnou izoláciou je zaistená tepelná stabilita objektu. Ekopanel svojimi izolačnými schopnosťami a celoplošnou aplikáciou pomáhajú prekrývať tepelné mosty v konštrukcii. Pri návrhu skladby už v projekte je treba dbať na difúznu otvorenosť tohto prírodného materiálu. Navrhované konštrukcie obytných a rekreačných stavieb musia spĺňať platné normové požiadavky. 

Akumulácia tepla je zásadnou prednosťou, vďaka ktorej sú Ekopanely ideálnym materiálom na aplikáciu podhľadu v podkrovných priestoroch.


Snímka obrazovky 2020-01-17 o 0.35.10

Horný záklop strešnej nosnej konštrukcie – nadkrokvová izolácia

Ekopanel v kombinácii so štandardnou nadkrokvovou izoláciou (min. hrúbka 20 cm) môže tvoriť vhodnú skladbu na šikmú/plochú strešnú konštrukciu s pohľadovými nosnými prvkami. Aplikácia Ekopanelov je možná priamo na nosnú konštrukciu s prekrytím špár pre zaistenie požiarnej odolnosti a zamedzenie prehybov dosky.

Hlavnou prednosťou je ochrana podstrešného priestoru pred prehrievaním
a naopak, tepelná stabilita v zimnom období. V podkroví bude tak zaistená príjemná vnútorná klíma pre jeho obyvateľov s pohľadovými prvkami v interiéri. Ekopanely svojimi izolačnými schopnosťami a celoplošnou aplikáciou pomáhajú prekrývať tepelné mosty v navrhnutej konštrukcii. Pri návrhu skladby už v projekte je treba dbať na difúznu otvorenosť tohoto prírodného materiálu. Navrhované konštrukcie obytných a rekreačných stavieb musia spĺňať platné normové požadavky.

Certifikované slamené balíky​

Najčistejšia a srdcom pestovaná slama, dlhoročné odhodlanie a nadšenie prinášajú 100 % BIO produkt, ktorý v sebe ukrýva všetky výhody a prednosti tepelno-izolačného materiálu na najvyššej úrovni.

Slamené balíky sú vhodné ako pre koncových klientov pre individuálne
projekty, tak aj pre remeselné partie a tiež pre veľké prefabrikované výroby.

VIAC…

Kvalita na prvom mieste

Ako jediný dodávateľ ponúkame na Slovensku slamené balíky najvyššej kvality, ktoré disponujú ETA certifikátom (Európske technické osvedčenie). Výrobný proces je prísne kontrolovaný a všetky štádiá sú ostro sledované.

Slamený balík neobsahuje žiadny prach. Je 100 % čistý, a preto vhodný aj pre priame zabudovanie do konštrukcie.

Zdravé a chutné plody môžu rásť iba z kvalitnej a čistej zeme. Preto máme dodávateľov, ktorí venujú osobitnú pozornosť pre trvalo udržateľnému riadeniu a výrobe.

Otázky a predsudky

Horľavosť

Obavy z horľavosti slamy nie sú opodstatnené. Zlisovaná slama v konštrukcii nehorí, iba tlie. Po omietnutí hlinenou omietkou nemá slama dostatočný prístup vzduchu na horenie. Minulý rok pri požiarnych skúškach v Českej republike vydržala nosná konštrukcia až 145 min., kým sa pod zaťažením zdeformovala. (Nemci udávajú 90 min.)

Alergie a plesne

Čistá svetlá slama má veľmi nízky alergický potenciál a neobsahuje nijaké plesne alebo spóry. Astmatici majú problémy iba s plesnivou slamou. Po omietnutí stráca slama akýkoľvek alergický potenciál.

Hlodavce a škodce

Myši a hlodavce pri nesprávnom zabudovanído konštrukcie vlezú aj do polystyrénu a minerálnej vlny. Aby sa minimalizovalo toto riziko, slama musí byť dobre vymlátená, bez obsahu zrniek a husto zlisovaná. Hlodavce cez takto upravený balík slamy neprejdú.

Fúkaná slamená izolácia

Prírodná tepelná a zvuková izolácia z certifikovanej (ETA) BIO slamy. Fúkaná slama je tepelná izolácia bez akýchkoľvek dodatočných prísad. Slamená izolácia je regionálne vyrábaný produkt s jedinečným prístupom výrobcu k ekológii a životnému prostrediu.

VIAC…

Stroh Einblasdämmung 2

Charakteristika materiálu

výborné tepelno – izolačné vlastnosti zaisťujú nízke prevádzkové náklady

výborné zvukovo-izolačné vlastnosti

aplikácia BIO slamy je rýchla, čistá a bezobalová

materiál s pozitívnou bilanciou CO2

BIO kvalita slamy

ekologický materiál

Tepelno-technické parametre

Európske technické schválenie: ETA-18/0305
Zloženie: 100 % Bio – Pšeničná slama 
Aplikačná objemová hmotnosť: 105 – 140 Kg / m3 
Merná t
epelná kapacita: C = 2000 J/Kg.K
Tepelná vodivosť: λd = 0,055 W/(m.K)
Trieda horľavosti: E podľa Eurotriedy
Faktor difúzneho odporu: µ = 1,3

Aplikácia

Aplikácia vhodná priamo na stavbe a tiež aj pri výrobe
prefabrikátov:
Strechy
Steny
Stropy
Novostavby aj rekonštrukcie

Odoberajte náš newsletter

Zadaním e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním newsletterov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

KONTAKT

TEPORE s.r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
Slovenská republika

info@tepore.sk
www.tepore.sk

Kancelária BA – 0918 470 643
Kancelária BB – 0915 987 019
Kancelária TT – 0911 353 353
Kancelária PO – 0919 277 678
Zastúpenie BA kraj – 0917 315 713
Zastúpenie TN, NR, ZA kraj – 0917 521 217

 

GDPR

 

 

Potrebujete 

poradiť?